Priit Põld

Vandeadvokaat
Eesti Advokatuuri liige

Priit omab ligikaudu 15-aastast kogemust õigusvaldkonnas, nõustades kliente peamiselt tehnoloogiaõiguses, sh andmekaitse- ja intellektuaalse omandi õiguse küsimustes. Lisaks tehnoloogiaõigusele on Priidul pikaajaline kogemus erinevate IT lepingute valdkonnas ning riigihankeõiguses.

Peale klienditöö on Priit andnud suure panuse ITL-i eestvedamisel loodud era- ka avaliku sektori lepingute töörühma tööle, mille tulemusel töötati välja tarkvaraarenduse tüüpleping. Samuti on ta 2017. aastal Äripäeva kirjastuse poolt ilmunud raamatu „Riigihanked“ kaasautor.

Mõned näited hiljutistest projektidest:

  • rahvusvahelise tehnoloogiaettevõtte nõustamine erinevates tegevusvaldkonda puudutavates õigusküsimustes, sh lepingu- ja haldusõiguses;
  • rahvusvaheliselt tegutseva tehisintellekti platvormi arendaja nõustamine erinevates õigusküsimustes, peaasjalikult andmekaitse- ja lepinguõiguses;
  • rahvusvaheliselt tegutseva krediidiandja nõustamine andmekaitse- ja lepinguõiguses;
  • erinevate idufirmade nõustamine andmekaitse- ja lepinguõiguses;
  • fintech ettevõtte nõustamine andmekaitse küsimustes;
  • erinevate hankijate ja pakkujate koolitamine ning nõustamine riigihangete küsimustes;
  • erinevate klientide nõustamine RahaPTS nõuete täitmisel;
  • SaaS teenusepakkujatele teenusetingimuste, reeglite ja kordade koostamine.

Töökogemus

Advokaadibüroo Nordx Legal

Advokaat, vandeadvokaat

Märts 2019 – tänaseni

Advokaadibüroo Derling Primus

Jurist, advokaat

Detsember 2016 – veebruar 2019

Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskus (SMIT)

Õiguse ekspert, õigusosakonna juhataja

Detsember 2008 – detsember 2016

Arco Vara AS

Jurist

Jaanuar 2008 – detsember 2008

Tiit Sepa, Aivar Mesikäpa, Gunnar Savisaare, Merle Saar-Johansoni, Tarvo Puri notaribütroo

Praktikant, jurist

Juuli 2007 – oktoober
2007 Juuli 2006 – august 2006
Juuli 2005 – august 2005

Haridus

Bonni Ülikool

Intellektuaalomandi suveülikool (2014)

Tartu Ülikool

MA, õigus (2013)

Tartu Ülikool

BA, õigus (2008)