Risto Hübner

Partner, vandeadvokaat
Sertifitseeritud andmekaitsespetsialist
IT õiguse külalislektor Tartu Ülikoolis
Startup Wise Guys mentor õigusvaldkonnas
Eesti Advokatuuri liige

Risto omab enam kui 15-aastast kogemust õigusvaldkonnas, nõustades kliente peamiselt tehnoloogiaõiguses, sh andmekaitse- ja intellektuaalse omandi õiguse küsimustes. Risto on varasemalt mh tegutsenud pikaajaliselt Nortal AS-i peajuristina, vastutades kontserni õigusküsimuste lahendamise eest nii Eestis kui välismaal. Lisaks IKT õigusele on Ristol märkimisväärne kogemus klientide nõustamisel erinevates kliendi äriga seotud valdkondades, nt lepinguõiguses, tööõiguses, tehingute nõustamises ja ühinguõiguses. Erilist huvi tunneb Risto iduettevõtete, andmekaitse õiguse, privaatsusõiguse, küberturvalisuse ja uute tehnoloogiate vastu.

Lisaks advokaaditööle tegutseb Risto Tartu Ülikooli IT-õiguse magistriprogrammi külalislektorina, andes loenguid ainetes IKT põhialused ja IT lepingud. Risto nõustab mentorina startup ettevõtjaid õigusküsimustes ning on ülemaailmse liikumise Legal Hackers Eesti haru asutaja. Risto on Äripäeva kirjastuse poolt ilmunud käsiraamatu „Tööõigus“ kaasautor ja kirjutanud mitmeid õigusalaseid artikleid nii Eesti kui rahvusvahelistes väljaannetes. Risto on õigusalase hariduse omandanud nii Eestis kui Rootsis.

Mõned näited hiljutistest projektidest:

  • Euroopa ühe suurima tehnoloogiaettevõtte nõustamine andmekaitse üldmäärusega seonduvates õigusküsimustes;
  • rahvusvahelise tehnoloogiaettevõtte nõustamine seoses tehisintellekti rakendamisega ja biomeetriliste isikuandmete töötlemisega;
  • tarkvaraarendusettevõttele kõigi vajalike tüüplepingute koostamine;
  • erinevate kohalike idufirmade nõustamine andmekaitse- , intellektuaalomandi- ja lepinguõiguses;
  • infosüsteemide arendaja tööõigusalane nõustamine ja dokumentatsiooni korrastamine;
  • Eesti ühe suurima tehnoloogiaettevõtte nõustamine tehnoloogia ekspordi projektis;
  • tehnoloogiaettevõttes osaluse omandamise nõustamine ja osanike lepingu koostamine.

Töökogemus

Advokaadibüroo Nordx Legal

Partner, vandeadvokaat

Jaanuar 2018 – tänaseni

Tartu Ülikool

IT õiguse külalislektor

September 2015 – tänaseni

Estonia Legal Hackers

Asutaja ja organisaator

September 2015 – tänaseni

Nortal AS

Peajurist

August 2011 – jaanuar 2018

Advokaadibüroo Tark Grunte Sutkiene

Jurist, advokaat, vandeadvokaat

August 2006 – juuli 2011

Riigikogu kantselei

Nõunik

August 2003 – august 2005

Haridus

Maastrichti Ülikool (2018)

Andmekaitsespetsialisti sertifitseerimiskursus

Stockholmi Ülikool (2013 – 2014)

LL.M., Euroopa intellektuaalomandiõigus

Stockholmi Ülikool (2005 – 2006)

LL.M., Infotehnoloogiaõigus (cum laude)

Eesti Diplomaatide Kool (2001 – 2002)

Diplomiõpe, Rahvusvahelised suhted ja Euroopa integratsioon

Concordia Rahvusvaheline Ülikool Eestis (1997 – 2001)

B.A. Rahvusvaheline, Euroopa Liidu ja võrdlev õigus (cum laude)