Andmekaitse, privaatsus, küberturvalisus

Büroo nõustab kliente erinevates keerukates õigusküsimustes, mis on seotud andmekaitse, privaatsuse ja küberturvalisusega.

Tehnoloogia, telekommunikatsioon, e-kaubandus

Tehnoloogiaõigus on büroo peamiseks valdkonnaks, kusjuures erilist tähelepanu pöörame uutele tehnoloogiatele.

Intellektuaalne omand

Nõustame kliente erinevates intellektuaalset omandit puudutavates küsimustes, sealhulgas autoriõigus, kaubamärgid, tööstusomandi kaitse jmt.

Ühinguõigus ja tehingute nõustamine

Meie büroo toetab alustavaid ettevõtteid, aga ka rahvusvahelisi kontserne, kõikides nende arenguetappides, pakkudes innovatiivseid ja kuluefektiivseid lahendusi õigusalastes küsimustes.

Meist

Advokaadibüroo Nordx Legal on kaasaegne advokaadibüroo, mis keskendub peamiselt tehnoloogiavaldkonna klientidele, kelleks on nii start-up-id, kui ka suured rahvusvahelised korporatsioonid. Oleme spetsialiseerunud infotehnoloogiaõigusele, sh intellektuaalse omandi õigusele ja andmekaitsele, kuid oma märkimisväärse kogemuse tõttu oleme võimelised toetama kliente ka paljudes muudes õigusküsimustes, mis on seotud kliendi tegevusvaldkonnaga.

Risto Hübner

Risto Hübner

Partner, vandeadvokaat

Risto omab ligikaudu 20-aastast kogemust õigusvaldkonnas, nõustades kliente peamiselt tehnoloogiaõiguses, sh andmekaitse- ja intellektuaalse omandi õiguse küsimustes. Lisaks IKT õigusele on Ristol märkimisväärne kogemus klientide nõustamisel erinevates kliendi äriga seotud valdkondades, nt lepinguõiguses, tööõiguses, tehingute nõustamises ja ühinguõiguses.